PŘEDTÁBOROVÝ MOTIVAČNÍ VÍKEND

Víkendová akce, která se koná v květnu před táborem a svým programem se snaží, co nejvíce kopírovat program na samotném táboře.

Víkendová akce je doporučována dětem a rodičům, kteří své dítě přihlásili na tábor a chtějí mít představu o tom, jak to chodí a kdo se bude o jejich ratolesti starat :-)

© 2020 Palučinská šachová škola z.s.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube