top of page

HISTORIE SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Palučinská šachová škola (PŠŠ) vzniklo ustavující schůzí dne 8. května 2010. Opravdový začátek ale nastal někdy o 30 let dříve, když DDM v Chrudimi začal pořádat šachové tábory pro děti v Palučinách. Od té doby se na mnoha akcích vystřídaly desítky vedoucích a stovky dětí a také se z nejrůznějších důvodů několikrát změnil právní subjekt, který je pořádal. Naprostá většina zakladatelů PŠŠ se účastnila předchozích táborů jakožto vedoucí a v dřívejších letech i jako děti.

Za naše sdružení můžu říct, že bychom chtěli zachovat ducha a záměr našich předchůdců, ať už se oficiálně jmenovali jakkoli. Rádi bychom jim všem poděkovali za to, že vytvořili silnou tradici a zanechali za sebou obrovské množství lidí, kterým se při vzpomínkách na dny strávené na šachových táborech rozlije nostalgický úsměv na tváři dávající tušit, že to byly chvíle, jež si člověk pamatuje celý život.

Vytvořit atmosféru a tradici trvá léta. Máme na co navazovat a to nás motivuje i zavazuje. Nikdo z nás není profesionál, tábory i víkendové akce pořádáme proto, že nás to baví a děláme to rádi. Práce s dětmi vám totiž každou chvíli, kterou jí věnujete, mnohonásobně vrátí. V současné době máme několik desítek členů a jsme otevřeni všem zájemkyním a zájemcům s podobným pohledem na svět.

historie_tabor.jpg

HISTORIE TÁBORA

Roku 1951 objevil chrudimský turistický oddíl cestou do Čejkovic hájenku v Palučinách. Tehdy se zrodila myšlenka vytvořit zde turistickou základnu, již se v rámci akcí Z podařilo zrealizovat. Mj. byl vyhlouben rybník a vystaven „krmelec“ a chatky, z nichž každá nesla jméno člověka, který se na ní nejvíce podílel.

O pětadvacet let později zde byli během 14. ročníku Zaječic ubytováni šachisté Spofy Praha. Místo se zalíbilo Slavomilu Pekárkovi a následujícího roku (1977) se zde uskutečnil první šachový tábor. Účastnili se jej děti a trenéři převážně z Chrudimi, Prahy a Havířova. V dalších letech pak přibývali účastníci z Mostu, Rychnova, Uherského Hradiště, Českých Budějovic, Pardubic, Poličky, Havlíčkova Brodu i odjinud.

historie_tabor_2.jpg

Původním cílem bylo děti co nejvíc naučit a také jim umožnit sehrát kvalitní turnaj. Nejsilnější z nich bojovaly o titul KM. Program tábora měl ustálený řád. Dopoledne turnaj, po obědě volno s řešitelskou soutěží, sportovní odpoledne a večer přednášky a rozbory partií.

Od té doby se tábor konal rok co rok, šachové Palučiny jsou soustředěním s nejdelší tradicí. Vystřídalo se zde několik výborných trenérů a šachistů, za všechny jmenujme Vratislava Horu, Evžena Gonsiora, Pavla Němce nebo Sergeje Movsesjana. Také zde vyrostlo několik talentů. Až na titul GM dosáhli Jiří Štoček a Robert Cvek, mezi dívkami se prosadily Lenka Ptáčníková, Zuzana Hagarová, Petra Blažková a Kateřina Němcová.

Jak plynul čas, měnila se doba a přibývalo šachových táborů, přestal být kladen tak velký důraz na šachovou úroveň tábora, což je na jednu stranu trochu škoda, na druhou stranu se tak tábor otevřel i jiným aktivitám a hlavně všem dětem věnujícím se královské hře. Největší zlom nastal roku 2002, kdy se jako celotáborová hra objevil larp. Ten strhl mnoho lidí natolik, že byl vedle šachů hlavní náplní programu po deset následujících let.

Mluvíme-li o historii, musíme zmínit jeden milník, jenž se stal jizvou na duši všech, kteří onu dobu pamatují. Po mnoholetých sporech bylo z vůle zrádného člověka palučinské tábořiště zničeno, aby zpustlo a zarostlo lesem. Rokem 2003 počínaje jsme proto přesídlili na Seč.

historie_3.jpg

Roku 2010 vzniklo občanské sdružení Palučinská šachová škola, pod jehož záštitou organizujeme kromě tábora i nejrůznější víkendové akce. Doufáme, že nám to vydrží mnoho dalších let.

Tábořiště na Seči jsme byli nuceni opustit po třinácti letech a mnoha krásných táborech i víkendovkách. Místní areál přestal vyhovovat hygienickým podmínkám, poslední roky jsme také zcela plně naplňovali jeho kapacity. V létě 2017 proto proběhl první ročník tradičního Palučinského šachového tábora na svém historicky třetím místě, v rekreačním středisku Ráj v Letohradě.

Závěrem jmenujme Jaroslava Hájka, který se na organizaci tábora podílel od samého počátku až zhruba do poloviny devadesátých let. A především Evu Holasovou, která prakticky od začátku šachových Palučin až do roku 2015 zaujímala roli hlavní vedoucí a jejíž zásluhy jsou nepopsatelné.

O minulosti mnohé napoví i fotografie. Navštivte proto galerii. Pokud jste při čtení těchto řádků narazili na nepřesnosti nebo si vzpomněli na něco, co by zde nemělo chybět, neváhejte a ozvěte se.

bottom of page